De leerlingenraad

De school heeft een leerlingenraad bestaande uit 4 leden. Vanaf groep 5 is er uit iedere groep één leerling lid van de leerlingenraad. Er wordt enkele malen per schooljaar vergaderd met de directeur over schoolse zaken.\

 

De leden van de leerlingenraad 2017-2018 zijn:

Rasmus gr.8
Laura gr.7
Redmer gr.6
Mieke gr.5