De leerlingenraad

De school heeft een leerlingenraad bestaande uit 4 leden. Vanaf groep 5 is er uit iedere groep één leerling lid van de leerlingenraad. Er wordt enkele malen per schooljaar vergaderd met de directeur over schoolse zaken.\

 

leerlingenraad-2016-2017De leden van de leerlingenraad 2016-2017 zijn:

Nynke gr.8
Gosse gr.7
Dylan gr.6
Wessel gr.5