De oudervereniging

It Klimmerblêd heeft een actieve oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging
bestaat uit 9 leden en richt zich voornamelijk op :
– het contact tussen school en ouders helpen versterken;
– meedenken en adviseren;
– hand- en spandiensten verrichten.

De oudervereniging organiseert één maal per jaar een informatieve ouderavond waarvoor alle ouders uitgenodigd worden.
De voorzitter van de oudervereniging is dhr. Ronald Bosma.