De schooladviescommissie

De schooladviescommissie heeft binnen ‘It Klimmerblêd’ een adviserende rol naar de directeur toe en beheert het schoolcommissiekapitaal in samenspraak met de medezeggenschapsraad. De schooladviescommissie bestaat uit zes leden (en de directeur).
De voorzitter van de schooladviescommissie is mevr. Margreet Calnan.