BMS / het bestuur

De opvatting van de Bisschop Möller Stichting over opvoeding en katholiek onderwijs:
“Wij zijn nieuwsgierig naar het mysterie van het leven. Wij stimuleren onze leerlingen hiervoor oog te hebben, er zich over te verwonderen, ervan te genieten en erop te vertrouwen dat ze in staat zijn hierin een eigen weg te vinden”

Domeinen van activiteiten en communicatie
* Kwaliteit
* Spiritualiteit
* Gemeenschapszin

Rooms katholieke basisschool ‘It Klimmerblêd’ is één van de 31 basisscholen van de Bisschop Möller Stichting (BMS). De BMS wordt bestuurd door de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur is het dagelijks bestuur. Dhr. D. Lieftink is voorzitter van het College van Bestuur.
De BMS is gevestigd in Leeuwarden (Archipelweg 135, 8921 VX Leeuwarden, tel.nr. 058-8700078).