Schoolfonds

Om de diverse extra activiteiten, zoals de schoolreisjes en het kerstfeest te organiseren is er een schoolfonds. De bijdrage van het schoolfonds per kind is als volgt :
kleuterbouw (groep 1 en 2) € 30,-
onderbouw (groep 3 en 4) € 35,-
middenbouw (groep 5 en 6) € 50,-
bovenbouw (groep 7) € 75,-
bovenbouw (groep 8) € 92,50

De oudervereniging is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit schoolfonds. (Zie voor meer informatie m.b.t. het schoolfonds de schoolgids).