Ziekmelding / doktersbezoek

Wanneer uw kind niet op school kan komen wegens ziekte of een bezoek aan de huisarts of specialist, wilt u dit dan telefonisch of schriftelijk aan ons doorgeven? Wilt u de afspraken voor de tandarts en huisartsbezoeken zoveel mogelijk buiten de schooluren maken. Telefonisch afmelden van uw kind kan via het reguliere telefoonnummer: 0513-431797