Nieuwsbrief

Sint Nicolaasga, 15 juni 2017

Beste kinderen en ouders / verzorgers,

Dinsdag 27 juni is er een landelijke actiedag in het onderwijs (PO in actie!).
Vele scholen sluiten het eerste uur van deze schooldag hun deur. Wij ondersteunen deze actie. Ook wij willen een signaal afgeven door de schooldeuren om 9.15 uur pas te openen.
Bijgevoegd vinden jullie tevens een brief van de BMS met betrekking tot de problemen in het onderwijs.

De optochtcommissie heeft de voorbereidingen voor de bouw van de optochtwagen afgerond. De bouwers zijn deze week begonnen met de echte bouw van de optochtwagen. Mocht je willen helpen bij de bouw, graag! Er wordt weer gewerkt in de boerderij op het haventerrein. Er wordt ’s avonds vanaf 19 uur gestart. Voor vragen kun je terecht bij Hielke Huitema.

De verkiezingen voor een nieuwe kandidaat van de medezeggenschapsraad zijn inmiddels geweest. Namens de ouders zal Mieke de Groot (moeder van Eva en Noa) zitting gaan nemen in de MR. Namens de teamleden zal juf Afra in de MR komen.
We danken Ina de Ree (namens de ouders) en juf Marije (namens het team) voor hun werkzaamheden voor de MR.

De komende periode zullen de kinderen van groep 8 kennis maken op hun nieuwe school van Voortgezet Onderwijs. Zij hebben inmiddels allemaal een brief van de nieuwe school gekregen met enige informatie.
Op onze school zijn we gestart met de afsluitende periode voor deze kinderen. Ze zijn al druk aan het oefenen met de afscheidsmusical.

Zondag 18 juni is het Vaderdag. Wij wensen alle vaders een fantastische dag toe. Op school zijn met name de jonge kinderen al druk bezig met hun verrassing voor de vaders.

Maandag 26 juni is de laatste vergadering van de huidige leerlingenraad. We gaan in een feestelijke vergadering ook het hele jaar nog even met elkaar bespreken.
Daarna is er 6 juli a.s. nog één activiteit voor deze leerlingenraad. Samen met enkele juffen gaat de leerlingenraad op bezoek naar Sterrenschool ‘de Ruimte’ in Almere. Daar gaan we praten met de leerlingenraad van deze school. En gaan we natuurlijk deze school bekijken.

Maandag 26 juni is ook de presentatie van ons dansproject van groep 3 en 4 van ‘It
Toanhûs’. Juf Trudy en de kinderen gaan laten zien wat ze de afgelopen periode hebben gedaan. Meer informatie volgt via Klasbord.

Let op!!
De rapporten worden uitgedeeld op dinsdagmiddag 11 en donderdagavond 13 juli a.s. Wilt u even melden bij de leerkracht van uw kind waar uw voorkeur naar uit gaat?!

Alvast noteren voor de komende periode:
– maandag 17 juli: afscheidsdag groep 8;
– woensdag 19 juli: feestelijke ouderavond in het Zalencentrum;
– donderdag 20 juli: feestelijke afscheidsdag van meester Jan Huitema, juf Ella Wind en meester Siebrand Deen (met o.a. voorstellingen van de Frets);
– vrijdag 21 juli: eerste vakantiedag

Regelmatig zijn er naschoolse activiteiten voor de kinderen in onze omgeving. De kinderen krijgen af een flyer mee naar huis met meer informatie. Maar jullie kunnen zelf ook meer informatie over deze naschoolse activiteiten vinden op de website van deze organisatie: www.bccmiks-welzijn.nl Zeker de moeite waard!

Het volgende ‘nijsbledsje’ zal donderdag 29 juni a.s. verschijnen. Mocht je meer informatie over iets willen hebben, dan kun je altijd even een juf of meester vragen.

Met vriendelijke groet,
team en directie
r.k.b.s. ‘It Klimmerblêd’

Spreuk van de week:
12/06 t/m 16/06: Door pesten raak je in de nesten!
19/06 t/m 23/06: Wees zuinig op onze aarde, hij is van grote waarde!
26/06 t/m 30/06: Respecteer de dieren, anders heb je geen manieren!