Nieuwsbrief

Sint Nicolaasga, 30 november 2017

Beste kinderen en ouders / verzorgers,

We zitten al weer midden in die gezellige Sinterklaastijd. De Pietenmiddag (29/11), het Sinterklaassprookje (30/11)……… en dan natuurlijk 5 december.
Sinterklaas komt deze dag op school voor alle kinderen. We ontvangen hem met z’n allen in de gemeenschapsruimte. Dan gaat hij ’s ochtends naar de groepen 1 t/m 4. ’s Middags is hij samen met z’n zwarte pieten in de groepen 5 en 6 en komt hij nog even kijken bij de Wuppies en de Animals.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben ’s middags een vrije middag.

LET OP! LET OP!
In het basisonderwijs wordt weer gesproken over acties. Er ligt een voorstel bij de nieuwe minister naar aanleiding van de vorige acties. De bonden praten 5 december met de minister. Als dat niets oplevert, is er weer een stakingsdag gepland.
Dinsdag 12 december is dan een stakingsdag.
Wij gaan jullie zo spoedig mogelijk na 5 december informeren over het wel of niet doorgaan van deze stakingsdag. Als de stakingsdag doorgaat is er GEEN opvang van de kinderen mogelijk.

En dan komt langzamerhand de kersttijd.
Maandag 4 december starten we op school met de voorbereidingstijd voor kerstmis. Deze ochtend starten we met de 1e adventsviering. Het eerste kaarsje op de adventskrans wordt aangestoken. We werken deze periode met het project “de geefboom”’.

Het kerstfeest is donderdag 21 december. Deze ochtend is ook het kersttoneel van de groepen 1 en 2. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.
Vrijdag 22 december is de eerste vrije dag van de kerstvakantie.

We hebben deze periode ook weer schoolfruit; Deze week krijgen de kinderen een banaan (woensdag), een peer (donderdag) en een sinaasappel (vrijdag). Elke week kunnen jullie het aanbod van de week lezen op het briefje bij de ingang van de school.

De komende periode gaan de kinderen van de groepen 5 t/m 8 ook weer schaatsen op Thialf. Donderdag 7 december gaan de Wuppies en de Animals (gr.7/8) schaatsen. De groepen 5 en 6 (Boefjes en Griezels) gaan 14 december naar Heerenveen. De training wordt verzorgd door vrijwilligers van STD. Het vervoer wordt verzorgd in overleg met de ouders. Zorg wel voor scherpe schaatsen en handschoenen. Veel plezier allemaal.

Maandag 21 november is de informatieavond van Exova rekenen geweest. Riet Maters van Exova heeft deze avond een presentatie gegeven over het werken met de leerlijn Math (rekenen) passend binnen de visie van onze school (de stip op de muur). Ook hebben de aanwezige ouders nog even kunnen werken met de laptops in het programma Exova en de Rekentuin. We gaan in het nieuwe jaar (2018) jullie uitnodigen om te komen kijken in de groepen als de kinderen werken met dit rekenprogramma. Zeker de moeite waard.

De komende periode zijn er ook weer enkele gezinsvieringen in de kerk.
Zondag 10 december wordt de 2e adventszondag gevierd in de kerk in een gezinsviering. De 2e kaars van de adventskrans wordt aangestoken. Het thema is “een nieuw begin”. Pastor Annie gaat voor in deze viering en het jeugdkoor gaat zingen. Er zijn enkele kinderen die de lezingen gaan verzorgen.
Dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag) is er ook een gezinsviering (10 uur). In de volgende nieuwsbrief meer informatie.

Het volgende ‘nijsbledsje’ zal donderdag 14 december a.s. verschijnen. Mocht u meer informatie over iets willen hebben, dan kunt u altijd even een juf of meester vragen.

Met vriendelijke groet,
team en directie
r.k.b.s. ‘It Klimmerblêd’

Spreuk van de week:
27/11 t/m 01/12 : Van elkaar afblijven!
04/12 t/m 08/12 : Kinderen die klieren hebben geen manieren!
11/12 t/m 15/12 : Ben je arm of ben je rijk, we zijn allemaal gelijk!