Nieuwsbrief

Sint Nicolaasga, 14 september 2017

Beste kinderen en ouders / verzorgers,

De Merke ligt inmiddels achter ons. Wij willen alle bouwers, figuranten, etc. van onze mooie optochtgroep (“oud papier hier!”) heel hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet. Het was een fantastisch mooi geheel!! Dank daarvoor!

Donderdag 14 september gaan de kinderen van groep 7/8 zwemmen in Joure (Swimfun). Het vervoer wordt geregeld in overleg met de ouders. Donderdag 21 september gaan de Boefjes en de Griezels zwemmen.

Dinsdag 19 september is de jaarlijkse groepsavond. De uitnodiging is inmiddels in jullie bezit. De avond start om 19.30 uur met het gezamenlijke deel. Aansluitend zijn er workshops in de groepen van jullie kinderen (aanmelden t/m maandag 18 september met behulp van gele strookje)

Woensdag 20 september is er een schoolvoetbaltoernooi in Joure. Onze jongens en meisjes doen ook mee. Veel succes!

Zaterdagavond 23 september is er een gezinsviering in de kerk (aanvang 19 uur). Het thema van de viering is: “Niemand minder, niemand meer”. De viering is speciaal voor kinderen. Pastor Annie gaat voor in de viering en het jeugdkoor zorgt voor de muzikale begeleiding. Van harte aanbevolen.

Woensdag 27 september is de eerste ronde van de Kinderpostzegels. De kinderen van groep 7 en 8 komen langs om postzegels, kaarten, etc. voor het goede doel te verkopen. Van harte aanbevolen.

Bijlage:
– Vrijwilligersbrief 2017-2018
Bij deze nieuwsbrief is de vrijwilligersbrief toegevoegd. Jaarlijks hebben we veel vrijwilligers nodig om alle schoolse zaken te kunnen regelen. Hopelijk melden jullie je ook dit jaar ook weer massaal aan om ons te helpen bij alle activiteiten.
De vrijwilligersbrief wordt ook op school uitgedeeld (papieren versie).
De ingevulde versie gaarne inleveren op school.

– Het sociaal wijkteam De Fryske Marren
Mariska van Die is onze schoolmaatschappelijk werkster. Zij is werkzaam op school vanuit het sociaal wijkteam De Fryske Marren. In deze brief geeft zij enige informatie over het sociaal wijkteam en stelt zij zich voor.

Het volgende ‘nijsbledsje’ zal donderdag 28 september a.s. verschijnen. Mocht u meer informatie over iets willen hebben, dan kunt u altijd even een juf of meester vragen.

Met vriendelijke groet,
team en directie
r.k.b.s. ‘It Klimmerblêd’

Spreuk van de week:
11/09 t/m 15/09 : Bedenk eerst goed, voordat je iets doet!
18/09 t/m 22/09 : Door alleen op anderen te letten, kun je zelf geen stap meer verzetten!
25/09 t/m 29/09 : Doe gewoon, houd de straat net en schoon!