• Spelling op het plein
  • It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!
  • Spelen in de zandbak
  • Plusklas
Robot
  • Groep 7, 8 dag naar Den Haag 
Madurodam en Tweede kamer

Spelling op het plein

It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!

Spelen in de zandbak

Plusklas
Robot

Groep 7, 8 dag naar Den Haag
Madurodam en Tweede kamer

VISIE

‘It Klimmerblêd’ is een school van de Bisschop Möller Stichting (BMS). De visie van de BMS op opvoeding en katholiek onderwijs is als volgt: “Wij zijn nieuwsgierig naar het mysterie van het leven. Wij stimuleren onze leerlingen hiervoor oog te hebben, er zich over te verwonderen, ervan te genieten en erop te vertrouwen dat ze in staat zijn hierin een eigen weg te vinden.”
 
‘It Klimmerblêd’ heeft een duidelijk eigen gezicht. De school staat in principe open voor iedereen met respect voor onze katholieke levensbeschouwelijke achtergrond.
 
"It Klimmerblêd is op dit moment erg druk bezig met haar voorbereiding op de toekomst. Ons onderwijs wordt razendsnel klaar gemaakt voor de (nabije) toekomst.
We hebben een duidelijke visie op het onderwijs en de onderwijskundige ontwikkelingen, waarbij we ECHT kijken naar onze kinderen.

Wij zijn een gemeenschap waar we (het leven) leren, vieren en dienen.
De basisbehoeften relatie, competentie en autonomie zijn belangrijk voor alle mensen en dus zeker voor onze kinderen. Dat is voor ons altijd een belangrijk startpunt.

Ons nieuwe onderwijs past helemaal binnen de 5 speerpunten van een moderne STERRENSCHOOL.
We werken aan onder andere:
- meer flexibiliteit voor kinderen en ouders (te denken valt aan onder andere flexibele vakantie);
- een goed pedagogisch klimaat uitgedragen door de school en alle partners;
- op maat werken werken van elk kind (ECHT kijken naar de talenten van elk kind);
- goed onderwijs op het gebied van taal, lezen en rekenen;
- en we zetten de deur open naar de buurt en het dorp.

Ons (nabije) toekomstbeeld:
STERRENSCHOOL "IT KLIMMERBLÊD" ...... EEN PLEK MIDDEN IN DE MAATSCHAPPIJ WAAR ELK KIND TELT!

Natuurlijk zijn we een school waar we met taal, lezen en rekenen aan het werk zijn. Maar dat doen we op een manier die past bij IEDER kind. Altijd op zoek naar de juiste balans tussen opbrengstgericht werken en ontwikkelingsgericht werken. We willen ieder kind het totale pakket bieden!

Bovenstaande moet er toe leiden dat onze kinderen, leerkrachten en ook ouders zelfbewust, zelfverantwoordelijk, ontdekkend, ondernemend, onderzoekend en betrokken zijn.

"IT KLIMMERBLÊD........GEWOON BIJZONDER!"

 

It Klimmerblêd     De Pit 2, 8521 PD Sint Nicolaasga     t 0513 - 431797     info@klimmerbled.nl