• Spelling op het plein
  • It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!
  • Spelen in de zandbak
  • Plusklas
Robot
  • Groep 7, 8 dag naar Den Haag 
Madurodam en Tweede kamer

Spelling op het plein

It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!

Spelen in de zandbak

Plusklas
Robot

Groep 7, 8 dag naar Den Haag
Madurodam en Tweede kamer

DE SCHOOLADVIESCOMMISSIE

De schooladviescommissie heeft binnen ‘It Klimmerblêd’ een adviserende rol naar de directeur toe en beheert het schoolcommissiekapitaal in samenspraak met de medezeggenschapsraad. De schooladviescommissie bestaat uit zes leden (en de directeur).
De voorzitter van de schooladviescommissie is  Renée Prins.

It Klimmerblêd     De Pit 2, 8521 PD Sint Nicolaasga     t 0513 - 431797     info@klimmerbled.nl