• Spelling op het plein
  • It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!
  • Spelen in de zandbak
  • Plusklas
Robot
  • Groep 7, 8 dag naar Den Haag 
Madurodam en Tweede kamer

Spelling op het plein

It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!

Spelen in de zandbak

Plusklas
Robot

Groep 7, 8 dag naar Den Haag
Madurodam en Tweede kamer

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken. De MR heeft over sommige zaken adviesrecht en over andere zaken instemmingsrecht. De MR bestaat uit 6 leden (drie leden namens de ouders en drie leden namens de personeelsleden)
De voorzitter van de medezeggenschapsraad is Carmen Bekhof.

It Klimmerblêd     De Pit 2, 8521 PD Sint Nicolaasga     t 0513 - 431797     info@klimmerbled.nl