• Spelling op het plein
  • It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!
  • Spelen in de zandbak
  • Plusklas
Robot
  • Groep 7, 8 dag naar Den Haag 
Madurodam en Tweede kamer

Spelling op het plein

It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!

Spelen in de zandbak

Plusklas
Robot

Groep 7, 8 dag naar Den Haag
Madurodam en Tweede kamer

DE LEERLINGENRAAD

De school heeft een leerlingenraad bestaande uit 4 leden. Vanaf groep 5 is er uit iedere groep één leerling lid van de leerlingenraad. Er wordt enkele malen per schooljaar vergaderd met de directeur over schoolse zaken.

In het schooljaar 2020-2021 hebben de volgende leerlingen zitting in de raad:
Mees Agricola (groep 5)
Luuk van der Werf (groep 6)
Sydney Laros  (groep 7)
Wiki Sikorska (groep 8)

 

It Klimmerblêd     De Pit 2, 8521 PD Sint Nicolaasga     t 0513 - 431797     info@klimmerbled.nl