• Spelling op het plein
  • It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!
  • Spelen in de zandbak
  • Plusklas
Robot
  • Groep 7, 8 dag naar Den Haag 
Madurodam en Tweede kamer

Spelling op het plein

It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!

Spelen in de zandbak

Plusklas
Robot

Groep 7, 8 dag naar Den Haag
Madurodam en Tweede kamer

Nijsbledsje nr. 12

Nijsbledsje nr. 12

St.Nicolaasga, 25 februari 2020 

Beste kinderen en ouders / verzorgers,
 
Allereerst willen wij onze nieuwe SKIK peuters van harte welkom heten in ons schoolgebouw. In de voorjaarsvakantie is het lokaal van “de Kabouters” omgetoverd tot het lokaal van SKIK (peuters en kinderopvang). De werkruimte van de school is omgetoverd tot een derde kleuterlokaaltje, onze “Kikkers”. Met een fantastische inzet van vele mensen is alles klaargemaakt voor gebruik. De laatste werkzaamheden zullen de komende weken afgemaakt worden. Dank voor de inzet van deze mensen. Super! 

Woensdag 26 februari is het Aswoensdag. Dit is de startdag van de Vastentijd richting het Paasfeest. Wij hebben dan een viering op het kerkplein bij onze kerk en ronden de viering in de kerk af. We vertrekken naar deze viering om 8.15 uur. Ouders zijn hierbij natuurlijk van harte welkom. In alle groepen wordt deze viering in deze week voorbereid.

Maandag 2 maart komt de assistent van de schoolarts de kinderen van groep 7 onderzoeken. De ouders van deze kinderen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. (19 en 30 maart komt de assistent nogmaals.) 

Maandagavond 9 maart is de informatie avond voor nieuwe ouders/verzorgers. We starten om 20.00 uur met een informatiedeel en aansluitend kunnen de ouders een kijkje nemen in de groepen. (Inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee.) De leerkrachten en de pedagogisch medewerkers van SKIK zijn aanwezig voor een informeel gesprekje. Woensdag 11 maart kunnen de ouders/verzorgers alles van ons Kindcentrum in bedrijf zien. We houden dan een OPEN DAG. De gehele dag staat “It Klimmerblêd” open voor bezoek. Jullie zijn van harte welkom. Kindcentrum “It Klimmerblêd” een veilige ontwikkelplek voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Jullie komen toch ook!!! 

De volgende vergadering van de leerlingenraad is woensdag 4 maart. In de vergadering gaat de leerlingenraad samen met meester Sjors praten over onder andere onze schoolontwikkeling, de optochtwagen, de schoolreisjes, het schoolfeest van groep 7 en 8, de dingen die uit de groepen verder uit de groepen komen. 

In de komende periode gaat ook de jaarlijkse vastenactie voor peter Iede de Lange uit Ethiopië weer starten. Jullie krijgen binnenkort hierover meer informatie. 
Nieuws uit de Medezeggenschapsraad: De MR vraagt kandidaten die zitting willen nemen in de MR. Carmen Bekhof gaat stoppen. We zoeken een nieuw MR lid namens de ouders. Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen met een lid van de MR of meester Sjors. Bij meerdere kandidaten volgt er een verkiezing. 

Het volgende ‘nijsbledsje’ zal donderdag 12 maart a.s. verschijnen. Mochten jullie meer informatie over iets willen hebben, dan kunnen jullie altijd even een juf of meester vragen. 

Met vriendelijke groet, 
team en directie 
kath.basisschool ‘It Klimmerblêd’ 

Spreuk van de week:
24/02 t/m 28/02 : Stoeien mag met een lach, vechten niet dat geeft verdriet! 
02/03 t/m 06/03 : Respecteer de dieren, anders heb je geen manieren! 
09/03 t/m 13/03 : Pest kinderen niet met dingen die je ziet!

 

<< terug naar overzicht
It Klimmerblêd     De Pit 2, 8521 PD Sint Nicolaasga     t 0513 - 431797     info@klimmerbled.nl