• Spelling op het plein
  • It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!
  • Spelen in de zandbak
  • Plusklas
Robot
  • Groep 7, 8 dag naar Den Haag 
Madurodam en Tweede kamer

Spelling op het plein

It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!

Spelen in de zandbak

Plusklas
Robot

Groep 7, 8 dag naar Den Haag
Madurodam en Tweede kamer

Nijsbledsje nr. 2

Nijsbledsje nr. 2

St.Nicolaasga, 27 augustus 2020

Beste kinderen en ouders/verzorgers,

We zijn het schooljaar nu wel echt gestart. De eerste twee weken zitten er al weer
bijna op. En toch blijft alles een beetje vreemd. Bij alle activiteiten moeten we steeds
rekening houden met de Coronacrisis. Nog steeds geen ouders op het schoolplein en in
de school, steeds handen wassen, afstand houden, etc. En gelet op de ontwikkelingen
van het virus, is dat nog steeds erg belangrijk. Ook onze leerlingen, leerkrachten en
ouders laten zich af en toe al testen. Gelukkig zijn de testen nog steeds negatief. Maar
we moeten met elkaar wel zorgen dat we het virus buiten de school houden.

Dit alles heeft natuurlijk ook gevolgen voor onze activiteiten.
Vandaag gaan de kinderen van groep 6, 7 en 8 deelnemen aan “optimist on tour” in
Delfstrahuizen. Het vervoer wordt geregeld in overleg met de betrokken ouders, maar
wel met in achtneming van onze Corona voorschriften (mondkapjes voor de ouders).
Dit project heeft te maken met het Tjeukemeerproject “de aanjagers”.
Samen kunnen we toch nog een aantal leuke activiteiten door laten gaan. Super!

Helaas heeft de plaatselijke VVV (organisatie van de Merke) moeten besluiten om de
optocht en de Merke niet door te laten gaan dit jaar.
We gaan dan 3 en 4 september “gewoon” naar school. Deze dagen kunnen we later
gedurende dit schooljaar nog vrijaf geven.
En toch willen we de Merke niet zo maar voorbij laten gaan. In de week van 31 augustus tot en met 4 september gaan we wel enige Merke-activiteiten doen in de groepen. Meer informatie volgt nog.
Vrijdag 4 september komen er mensen van de VVV op school voor de live-stream “Merke on tour”. In meerdere groepen gaan ze met de kinderen en de leerkrachten in gesprek over het gemis van de Merke en de activiteiten van de school in deze week.

Donderdag 17 september staat er een middag gepland voor de groepen 7 en 8 in Swimfun Joure. Heerlijk met beide groepen zwemmen in Joure. Informatie over deze activiteit en het vervoer krijgen jullie van de juffen.

Donderdag 24 september is deze zwemmiddag gepland voor de kinderen vaan de groepen 5 en 6.

Op onze kalender staat dinsdag 15 september een groepsavond gepland. Deze avond gaat NIET door. Wel willen we alle ouders / verzorgers informeren over dit schooljaar en onze ontwikkelingen en werkzaamheden. Dat gaan we doen met een informatiebrief, een korte presentatie per groep en startgesprekken bij het lokaal van jullie kind(eren). We willen heel graag met alle ouders / verzorgers (en kinderen) een eerste startgesprek. Meer informatie krijgen jullie deze week nog.

En dan nog even heel iets anders!
Dinsdag 10 november 2020 is het precies 150 jaar geleden dat het katholiek onderwijs in St.Nicolaasga is opgericht. We gaan dat natuurlijk vieren. Maar ook hier geldt weer die vervelende Corona.
Dit feest gaan we alleen vieren voor en met de kinderen. En dat gaan we vrijdag 6 november a.s. vieren. We zijn druk bezig met een heel mooi programma voor deze vrijdag. Meer informatie volgt binnenkort.

De volgende nieuwsbrief zal donderdag 17 september verschijnen. Voor verder vragen, opmerkingen etc. kunnen jullie altijd terecht bij meester Sjors.

Met vriendelijke groet en blijf gezond!
team en directie
kath.basisschool ‘It Klimmerblêd’
(0513-431797)

Spreukenkalender:
24-08 t/m 28-08: Noord, oost, zuid, west, ……..op school voel ik me het best
31-08 t/m 04-09: Kinderen die klieren hebben geen manieren!
07-09 t/m 11/09: Ook al spreek je een andere taal, vrede willen we allemaal!
14/09 t/m 18/09: Alleen zijn is niet fijn. Ik wil je vriend wel zijn!

 

<< terug naar overzicht
It Klimmerblêd     De Pit 2, 8521 PD Sint Nicolaasga     t 0513 - 431797     info@klimmerbled.nl