• Spelling op het plein
  • It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!
  • Spelen in de zandbak
  • Plusklas
Robot
  • Groep 7, 8 dag naar Den Haag 
Madurodam en Tweede kamer

Spelling op het plein

It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!

Spelen in de zandbak

Plusklas
Robot

Groep 7, 8 dag naar Den Haag
Madurodam en Tweede kamer

Nijsbledsje nr. 18

Nijsbledsje nr. 18


St.Nicolaasga, 23 juni 2020

Beste kinderen en ouders/verzorgers,

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
De komende weken is een periode van afscheid nemen. Afscheid nemen van het
schooljaar en vooral ook afscheid nemen van groep 8. Maandag 29 juni is hun laatste
schooldag met een feestelijke afscheid. De dag start om 8.15 uur zoals altijd. De
kinderen van groep 8 gaan nog één dag naar school, maar met een feestelijke
programma. Rond 10 uur nemen alle kinderen van de school afscheid van deze groep
8. We gaan ze uitzwaaien!! Aansluitend is het feestelijk afscheidsprogramma elders.
’s Avonds is er de afscheidsavond met ouders. De musical “Jungle” wordt gespeeld.
Omdat dit in de Coronatijd is, gelden er wel speciale richtlijnen voor deze avond. De
betrokken ouders worden hierover geïnformeerd. De veiligheidsregio is betrokken
geweest bij de organisatie van deze avond. Na de musical nemen we officieel afscheid
van elkaar.

Vrijdag 3 juli is onze echte laatste schooldag van dit schooljaar. We gaan hier een
feestelijke ochtend van maken. In alle groepen worden leuke activiteiten gedaan en
zijn er lekkere traktaties. Dhr. Jorrit Pruiksma geeft alle groepen een workshop
emmer drummen op het plein.
Bij alles dienen wij ons aan de richtlijnen te houden. De kinderen krijgen patat en ijs,
alles conform de richtlijnen. De activiteiten starten kwart over 8 en duren tot kwart
voor 12. Dan start de zomervakantie.

De richtlijnen die we blijven volgen zijn nog steeds de richtlijnen van het RIVM (o.a.
handen wassen, ouders niet op het schoolplein, veel ventileren en na iedere les naar
buiten).

De komende week krijgen de kinderen de nieuwe schoolgids 2020-2021 mee naar huis.
De kalender van deze schoolgids is dit jaar gevuld met mooie foto’s van onze kinderen.
Door de Corona crisis zijn dit geen verjaardag foto’s. Hopelijk krijgt de schoolgids weer
een mooi plekje in jullie huis.
De zomer schoolkrant verschijnt ook volgende week.. De kinderen krijgen deze
schoolkrant met zelf geschreven verhalen van activiteiten dan ook mee naar huis.

Juf Ineke Slagman heeft aangegeven dat ze na de zomervakantie elders gaat werken als CPO’er. We willen haar danken voor alle werkzaamheden op onze school. Het team neemt volgende week afscheid van haar.
Froukje Meijberg wordt onze nieuwe CPO’er (Coördinator Passend Onderwijs). Zij is een ervaren CPO’er en heeft op meerdere BMS scholen gewerkt. Zij werkt ook als CPO’er op de BMS school van Woudsend. Natuurlijk wensen we haar veel werkplezier op onze school.
Juf Antje Boersma gaat volgend schooljaar 4 dagen werken op de school in Balk. Zij blijft nog 1 dag per week werken op onze school in meerdere groepen.

Bij deze nieuwsbrief vinden jullie een bijlage. In deze bijlage worden jullie geïnformeerd over de toekenning van het ministerie van Onderwijs aangaande onze deelname aan het experiment “Ruimte in Onderwijstijd”. In het nieuwe schooljaar start dit experiment. Wij blijven jullie hier over informeren middels nieuwsbrieven en informatieavonden.

LET OP!
Er zijn nog een aantal kinderen die de bibliotheekboeken NIET hebben ingeleverd. Willen jullie de biebboeken zo spoedig mogelijk inleveren op school?
Bij voorbaat dank.

De volgende nieuwsbrief zal dinsdag 18 augustus verschijnen. Voor verder vragen, opmerkingen etc. kunnen jullie altijd terecht bij meester Sjors.
Met vriendelijke groet en blijf gezond!

team en directie
kath.basisschool ‘It Klimmerblêd’
(0513-431797)

Spreukenkalender:
22-06 t/m 26-06: Van pesten raak je in de nesten!
29-06 t/m 03-06: Niet het uiterlijk telt, maar het innerlijk geldt!
 

<< terug naar overzicht
It Klimmerblêd     De Pit 2, 8521 PD Sint Nicolaasga     t 0513 - 431797     info@klimmerbled.nl