• Spelling op het plein
  • It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!
  • Spelen in de zandbak
  • Plusklas
Robot
  • Groep 7, 8 dag naar Den Haag 
Madurodam en Tweede kamer

Spelling op het plein

It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!

Spelen in de zandbak

Plusklas
Robot

Groep 7, 8 dag naar Den Haag
Madurodam en Tweede kamer

Nijsbledsje nr. 3

Nijsbledsje nr. 3

St.Nicolaasga, 17 september 2020

Beste kinderen en ouders/verzorgers,

Er is wederom een leerlingenraad gekozen. Dit jaar vormen Mees Agricola (groep 5),
Luuk van der Werf (groep 6), Sydney Laros (groep 7) en Wiki Sikorska (groep 8) onze
leerlingenraad. Zij gaan regelmatig samen met meester Sjors vergaderen over alles
wat met de school te maken heeft. Gefeliciteerd!

We zitten nog steeds in de Coronacrisis. Dat betekent dat we bij elke activiteit nog
moeten nadenken hoen we dit veilig gaan organiseren. We merken gelukkig dat er veel
ouders zijn die mee willen denken en werken aan veilige activiteiten.
De komende periode zijn er ook weer activiteiten, maar ook deels aangepast, volgens
de richtlijnen van het RIVM, de veiligheidsregio Fryslân en ons bestuur de BMS.

Donderdag 17 september (vandaag) gaan de groepen 7 en 8 wel zwemmen in Swimfun
te Joure. Het vervoer wordt geregeld in overleg met de ouders volgens de al eerder
genoemde richtlijnen. Meer informatie hebben jullie gekregen van de juffen.

De groepen 5 een 6 zouden 24 september gaan zwemmen. Om verschillende redenen
hebben dit doorgeschoven naar het voorjaar van 2021. Meer informatie volgt t.z.t.

Woensdag 30 september start de landelijke Kinderpostzegelactie. De kinderen van
groep 7 en 8 gaan hiermee aan de slag. Van harte aanbevolen.

En dan al vast Dierendag. Zondag 4 oktober is het Dierendag. Dat vieren we op school
op vrijdag 2 oktober. Dat gaan we wel op een andere manier doen. Helaas gaan we
elkaar GEEN dieren op het schoolplein laten zien.
We zouden het heel mooi vinden als je een foto maakt met jouw huisdier (en jij) er op.
Neem die mee naar je groep of stuur die foto via de mail naar school. Knuffels mogen
natuurlijk wel mee naar school (1 exemplaar per kind).
We willen zo toch nog wel enige aandacht besteden aan Dierendag en dus ook de dag
van Franciscus.

In deze periode zijn er ook enkele excursies van Groen Doen en gastlessen op school rond het thema “Dierendag”. Jullie krijgen hierover informatie via Klasbord.

In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie verteld dat dinsdag 10 november a.s. het 150 jaar geleden is dat het katholiek onderwijs in Sint Nicolaasga is gestart. Dit gaan we natuurlijk vieren. Gelet op de periode waarin we nu zitten (Corona) blijft het feest beperkt tot een feestdag voor de kinderen, vrijdag 6 november a.s.
We starten deze dag met een heerlijk ontbijt, aansluitend gaan de Frets (jeugdtheater) twee voortellingen verzorgen in het Zalencentrum. Natuurlijk krijgen de kinderen enkele traktaties. Het belooft een mooie dag te worden.

We zijn op dit moment druk bezig met het vullen van een nieuwe website. Met ingang van 19 oktober a.s. gaat deze website de lucht in. Daarnaast zijn we ook bezig met een vervanger van ons ouderportaal Klasbord. Binnenkort gaan we Social Schools gebruiken als ouderportaal. Natuurlijk gaan we jullie hierover informeren de komende weken.

Achter de schermen zijn we natuurlijk druk bezig met het plannen maken voor een nieuwe school in St.Nicolaasga. Er is inmiddels een projectgroep gevormd van afgevaardigden van de beide St.Nykster scholen, de besturen en een externe projectleider.. Binnenkort gaan we beginnen met het opstellen van een plan van eisen waarin we gaan aangeven wat en hoe we graag willen gaan bouwen. Een werkgroep van ouders, leerkrachten en directie gaat hier ook mee aan het werk. We blijven jullie op de hoogte houden.

Zondag 20 september is er een gezinsviering in de kerk. Deze viering begint om 11 uur en pastor Hoogma is de voorganger. Van harte aanbevolen!

Ons schoonmaakbedrijf Asito zoekt een nieuwe schoolschoonmaakster / -maker.
Heb je interesse of wil je meer informatie, bel even met mevr. Willy Srampel (manager Asito): 06-20396801. Voor enige informatie kun je ook even contact opnemen met meester Sjors.

De volgende nieuwsbrief zal donderdag 1 oktober verschijnen. Voor verder vragen, opmerkingen etc. kunnen jullie altijd terecht bij meester Sjors.

Met vriendelijke groet en blijf gezond!

team en directie
kath.basisschool ‘It Klimmerblêd’
(0513-431797)

Spreukenkalender:
14/09 t/m 18/09: Alleen zijn is niet fijn. Ik wil je vriend wel zijn!
21-09 t/m 25-09: Bedenk eerst goed, voordat je iets doet!
28-09 t/m 02-10: Eerst vragen dan doen, want anders heb je geen fatsoen!

<< terug naar overzicht
It Klimmerblêd     De Pit 2, 8521 PD Sint Nicolaasga     t 0513 - 431797     info@klimmerbled.nl