• Spelling op het plein
  • It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!
  • Spelen in de zandbak
  • Plusklas
Robot
  • Groep 7, 8 dag naar Den Haag 
Madurodam en Tweede kamer

Spelling op het plein

It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!

Spelen in de zandbak

Plusklas
Robot

Groep 7, 8 dag naar Den Haag
Madurodam en Tweede kamer

Nijsbledsje nr. 5

Nijsbledsje nr. 5

Sint Nicolaasga, 31 oktober 2019

Beste kinderen en ouders / verzorgers,

Tijdens de afgelopen week van de herfstvakantie zijn er 19 kinderen op school geweest in verband met onze regeling "flexibele vakantie". Ook hebben ruim 20 kinderen gebruik gemaakt van de kinderopvang (SKIK) die deze week ook op school was.

Voor de komende periode (tot de zomervakantie) kunnen jullie nu verzoeken indienen voor vakantie buiten de reguliere vakanties. In de voorjaarsvakantie en/of in de eerste week van de meivakantie worden deze lesdagen ingehaald. (Aanmelden kan tot 1 januari 2020).

Vandaag 31 oktober is er nog een ronde facultatieve 10 minuten gesprekken op school. De briefjes met de tijdstippen van de gesprekken zijn inmiddels uitgedeeld.

Vrijdag 1 november is onze jaarlijkse Kaarsjesdag. (Allerzielen). Deze ochtend herdenken we in alle groepen de mensen die er niet meer zijn en die we erg missen. Natuurlijk mag je een foto van die persoon meenemen naar school en op de speciale kaarsjestafel zetten. Iedereen mag deze ochtend een kaarsjes aansteken.

Woensdag 6 november is de landelijke stakingsdag voor het onderwijs. Natuurlijk maken wij ons grote zorgen rond een aantal zaken in het onderwijs: het tekort aan nieuwe leerkrachten, het achterwege blijven van een eerlijke, goede salariëring in het basisonderwijs, goede huisvesting, minder werkdruk, etc. Toch hebben we er voor gekozen om deze dag NIET te gaan staken. Onze school is dus deze dag OPEN!.

De komende periode gaan we ook weer schaatsen op Thialf. Zorg voor scherpe schaatsen en vergeet je handschoenen niet.

Donderdag 7 november gaan de Wuppies en de Animals schaatsen (groep 7/8). Donderdag 14 november gaan de Griezels en Boefjes (groep 5/6). Het vervoer wordt in overleg met de (groot)ouders / verzorgers geregeld. De kinderen krijgen dan ook schaatsles. Meer informatie volgt via Klasbord.

Vrijdag 8 november is het Nationaal Schoolontbijt op school. We gaan de dag heerlijk samen starten met een goed ontbijt! Gezellig! (zie ook bijlage)

Let op ! Wil je zelf weer even een bord, beker en bestek meenemen?! Laten we samen een beetje om ons milieu denken.

Zondag 10 november is er een gezinsviering in de kerk (aanvang: 11 uur). Je mag dan je lampion meenemen. Iedereen is van harte welkom!

Maandag 11 november is het Sint Maarten. De kinderen van groep 3 en 4 laten deze dag hun zelf gemaakte lampion zien aan de bewoners van Wilhelminaoord.

Woensdag 13 november is er een OPEN OCHTEND op school. Wil je eens een keer kijken in de groep van je kind, wil je een kopje koffie drinken op school of heb je een vraag?! Je bent deze ochtend van harte welkom. Deze OPEN OCHTEND is van 9 tot 11.30 uur. Kom maar langs!!

Woensdag 13 november start het EU Schoolfruit project ook weer. De komende 20 weken krijgen we wekelijks woensdag, donderdag en vrijdag fruit op school. Zie de posters bij de ingangen voor de juiste fruitsoort.

Vrijdag 15 november is de jaarlijkse fietscontrole voor de fietsen van de kinderen van groep 5,6,7 en 8. Samen met VVN en Tweewieler Nota uit St.Nicolaasga worden de fietsen gecontroleerd en wordt er ook naar de verlichting gekeken. Veilig op weg naar school!

Mededeling van de Oudervereniging:
Donderdag 17 oktober zijn tijdens de jaarvergadering de nieuwe bijdragen van het schoolfonds voor dit schooljaar vastgesteld:
Kleuters (groep 1-2) : € 38,- groep 7 : € 83,-
groep 3-4 : € 48,- groep 8 : € 101,-
groep 5-6 : € 58,-
Binnenkort worden deze bedragen afgeschreven van jullie rekening.

Tijdens de jaarvergadering hebben Ronald Bosma en Jennifer Sypersma afscheid genomen. De nieuwe OV leden zijn Theo de Vries en Sandra Venema.

Het volgende ‘nijsbledsje’ zal donderdag 14 november a.s. verschijnen. Mochten jullie meer informatie over iets willen hebben, dan kunnen jullie altijd even een juf of meester vragen.

Met vriendelijke groet,

team en directie
kath.basisschool ‘It Klimmerblêd’


Spreuk van de week:

28/10 t/m 01/11 : Blijf van andermans spullen af!
04/11 t/m 08/11 : Ook al ben je arm of ben je rijk, we zijn allemaal gelijk!
11/11 t/m 15/11 : Kom op tijd!

<< terug naar overzicht
It Klimmerblêd     De Pit 2, 8521 PD Sint Nicolaasga     t 0513 - 431797     info@klimmerbled.nl