• Spelling op het plein
  • It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!
  • Spelen in de zandbak
  • Plusklas
Robot
  • Groep 7, 8 dag naar Den Haag 
Madurodam en Tweede kamer

Spelling op het plein

It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!

Spelen in de zandbak

Plusklas
Robot

Groep 7, 8 dag naar Den Haag
Madurodam en Tweede kamer

Nijsbledsje nr. 17

Nijsbledsje nr. 17

St.Nicolaasga, 11 juni 2020

Beste kinderen en ouders/verzorgers,

Deze week zijn we weer met alle kinderen tegelijkertijd op school gestart. Sinds 16
maart hebben we moeten werken op totale andere manieren. Gelukkig kunnen we nu
nog drie weken samen naar school. En dan zo toewerken naar de zomervakantie.

Dit is ook de periode dat groep 8 afscheid gaat nemen van hun basisschoolperiode. We
zijn druk bezig met dingen regelen voor dit afscheid. Ook hier geldt dat door de Corona
crisis nog veel onzeker is. Meer informatie volgt. (De kinderen zijn op dit moment druk
aan het oefenen voor de eindmusical.)

De richtlijnen die we blijven volgen zijn nog steeds de richtlijnen van het RIVM (o.a.
handen wassen, ouders niet op het schoolplein, veel ventileren en na iedere les naar
buiten).

In de week van 15 tot en met 18 juni zijn de rapportgesprekken. De aanmeldingen zijn
inmiddels binnen. Jullie krijgen zo spoedig mogelijk dag en tijdstip van gesprek
toegestuurd. Voor vragen en / of opmerkingen over deze gesprekken of deze
procedure…..neem even contact op met de school. (in verband met de Coronacrisis
mogen we in principe geen rapportgesprekken in school houden.)
De kinderen krijgen hun rapport maandagmiddag 15 juni mee naar huis.
Groep 8 heeft geen rapportgesprekken. Deze kinderen krijgen hun rapport tijdens hun
afscheidsdag.

Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hopelijk wordt dit overal weer een gezellige
familiedag.

Vrijdag 3 juli is onze echte laatste schooldag van dit schooljaar. Deze ochtend sluiten
we dit schooljaar op een mooie manier af. Meer info volgt.

Op de kalender staat vermeld dat de leerkrachten van groep 7 en 8 vrijdag 19 juni hun
verjaardag zouden gaan vieren, dat gaat helaas NIET door!

LET OP!
Er zijn nog een aantal kinderen die de bibliotheekboeken NIET hebben ingeleverd. Willen jullie de biebboeken zo spoedig mogelijk inleveren op school?
Bij voorbaat dank.

Maandag 22 juni hebben de kinderen van groep 8 wederom een gastles van Veilige Verkeer Nederland, thema: van groep 8 naar klas 1 - van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

De volgende nieuwsbrief zal donderdag 25 juni verschijnen. Blijf ook Klasbord volgen. Voor verder vragen, opmerkingen etc. kunnen jullie altijd terecht bij meester Sjors.

Met vriendelijke groet en blijf gezond!
team en directie
kath.basisschool ‘It Klimmerblêd’
(0513-431797)

Spreukenkalender:
08-06 t/m 12-06: Met z’n allen tegen één is gemeen!
15-06 t/m 19-06: Van elkaar afblijven!
22-06 t/m 26-06: Van pesten raak je in de nesten!

<< terug naar overzicht
It Klimmerblêd     De Pit 2, 8521 PD Sint Nicolaasga     t 0513 - 431797     info@klimmerbled.nl